Ludzie

Wójt Jarosław Kuczyński

 

Wójt Gminy Wieliczki

Jarosław  Kuczyński – lat 55, żonaty, wykształcenie wyższe – lekarz weterynarii.

Poświęcę siły i zapał w dążeniu do rozwoju gminy Wieliczki, aby nabrała „nowego ducha”. Moim celem jest wspólne z Wami budowanie lepszej rzeczywistości dla gminy i jej mieszkańców. Bądźmy dumni z naszej gminy!


Przewodniczący Rady Gminy – Józef Łapiński.

Pracownicy Urzędu Gminy w Wieliczkach

Jarosław Wiesław Kuczyński - Wójt Gminy Wieliczki
Tomasz Osewski – Zastępca Wójta Gminy Wieliczki

Barbara Masłowska – Sekretarz – Kierownik Referatu Organizacyjnego
Wiesława Dowejko – Skarbnik Gminy Wieliczki
Renata Andrzejewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Jan Więcko – Kierownik Referatu Gospodarczego
Jerzy Klimko – Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego
Marek Kowalewski - Podinspektor ds. informatyzacji Urzędu i ochrony środowiska
Elżbieta Zackiewicz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Iwona Pluszczyńska - Młodsza księgowa – Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Ewelina Kłopotowska – Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
Ewelina Milewska- Stanowisko ds. płacowych
Halina Górska - Stanowisko ds. kasowych
Anna Żukowska - Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady

Skład Rady Gminy, Kadencja 2010 – 2014

Józef Łapiński - Przewodniczący Rady Gminy
Bożena Przekop – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy
Aurelia Morusiewicz – Z-ca Przewodniczęcego Rady Gminy
Rafał Aniszkiewicz – Radny Gminy Wieliczki
Augustyn Borkowski – Radny Gminy Wieliczki
Jan Kopiczko - Radny Gminy Wieliczki
Mirosław Borowski – Radny Gminy Wieliczki
Jerzy Drażba – Radny Gminy Wieliczki
Andrzej Jasiński – Radny Gminy Wieliczki
Stanisław Jankowski - Radny Gminy Wieliczki
Leszek Adam Sudnik - Radny Gminy Wieliczki
Romuald Szczodruch – Radny Gminy Wieliczki
Iwona Wiśniewska – Radna Gminy Wieliczki
Marian Żukowski - Radny Gminy Wieliczki
Mirosław Drągowski – Radny Gminy Wieliczki