JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Na terenie gminy funkcjonują: jedno gimnazjum, dwie szkoły podstawowe, dwa przedszkola. W 2001r. został oddany do użytku budynek Gimnazjum w Wieliczkach i sala gimnastyczna (30m x 18m) z odpowiednim zapleczem socjalnym – przebieralnie, natryski, magazynki na sprzęt. W budynku gimnazjum mieści się 8 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa.
Poziom zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę z wodociągu jest na poziomie 99%.


Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy zapewnia Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Wieliczkach. Codziennie przyjmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjentów przyjmują również lekarze specjaliści: pediatra, ginekolog, internista, stomatolog. Mieszkańcy gminy mają zapewniona całodobową opiekę medyczną.
Dnia 3 września 2006 r. dokonano otwarcia nowo wybudowanego stadionu sportowego przy Gimnazjum w Wieliczkach. W jego skład wchodzą boisko piłkarskie, bieżnia ogólna i prosta oraz kort tenisowy. Stadion posiada widownię na 275 miejsc. Na 80 % wartości inwestycji Gmina pozyskała fundusze z Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę sfinansowano z własnych środków.
Władze gminy przykładają dużo uwagi w dziedzinie rozwoju kultury, sportu, turystyki i rekreacji. Świadczą o tym m.in. liczne place zabaw i boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę w wielu sołectwach. W 2010 roku oddano do użytku zrewitalizowany stadion sportowy wraz z bezpłatnym polem biwakowym w Wieliczkach, oraz stadion z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej w Cimochach. Obie inwestycje w 75 % sfinansowano z budżetu UE.
Na 2011 rok zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich oraz modernizację świetlicy przy OSP w Wieliczkach. Gmina Wieliczki czyni starania o uzyskanie dofinansowanie na realizację tych zadań.
O wygląd Gminy Wieliczki dbają też sami mieszkańcy. Od 2005 roku organizowany jest konkurs na najładniejszą posesję.