SOŁTYSI

Sołtysi Gminy Wieliczki wybrani na kadencję 2015-2018:

 • Cimochy – Augustyn Borkowski
 • Cimoszki – Antoni Komorowski
 • Gąsiorówko – Krystyna Borysiuk
 • Godziejewo – Jan Cieślukowski
 • Guty – Zygmunt Kalinowski
 • Jelitki – Tomasz Paulako
 • Kleszczewo – Katarzyna Bokunewicz
 • Krupin – Andrzej Jasiński
 • Małe Olecko – Danuta Korszun
 • Markowskie – Krystyna Putra
 • Niedźwiedzkie – Jan Grabowski
 • Nory – Mirosław Kciuk
 • Nowe Raczki – Wacław Waszkiewicz
 • Puchówka – Marzena Suchocka
 • Rynie – Wiesław Domel
 • Sobole – Piotr Galicki
 • Szeszki – Czesław Leyk
 • Urbanki – Andrzej Sadłowski
 • Wieliczki – Wieliczko Marianna
 • Wilkasy – Cezary Przekop
 • Wojnasy – Jacek Drobiszewski