SAMORZĄD

Jarosław  Kuczyński – żonaty, wykształcenie wyższe, lekarz weterynarii.

Poświęcę siły i zapał w dążeniu do rozwoju gminy Wieliczki, aby nabrała „nowego ducha”. Moim celem jest wspólne z Wami budowanie lepszej rzeczywistości dla gminy i jej mieszkańców. Bądźmy dumni z naszej gminy!

 

Pracownicy Urzędu Gminy w Wieliczkach:

 • Jarosław Wiesław Kuczyński – Wójt Gminy Wieliczki

 • Barbara Masłowska – Sekretarz – Kierownik Referatu Organizacyjnego
 • Wiesława Dowejko – Skarbnik Gminy Wieliczki
 • Renata Andrzejewska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 • Jerzy Klimko – Stanowisko ds. drogownictwa, rolnictwa, transportu wewnętrznego
 • Marek Kowalewski – Podinspektor ds. informatyzacji Urzędu i ochrony środowiska
 • Elżbieta Zackiewicz – Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
 • Iwona Pluszczyńska – Młodsza księgowa – Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • Ewelina Kłopotowska – Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami
 • Ewelina Milewska- Stanowisko ds. płacowych
 • Halina Górska – Stanowisko ds. kasowych
 • Anna Żukowska – Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi rady

Skład Rady Gminy, Kadencja 2014– 2018
Mirosław Borowski – Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki
Marzanna Anuszkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieliczki
Andrzej Marek Jankowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieliczki
Józef Łapiński – Radny Gminy Wieliczki
Rafał Aniszkiewicz – Radny Gminy Wieliczki
Augustyn Borkowski – Radny Gminy Wieliczki
Marian Żukowski – Radny Gminy Wieliczki
Hanna Barszczewska – Radny Gminy Wieliczki
Jan Cieślukowski – Radny Gminy Wieliczki
Jan Chmielewski – Radny Gminy Wieliczki
Leszek Ladziński – Radny Gminy Wieliczki
Przemysław Orzechowski – Radny Gminy Wieliczki
Anna Szczecina – Radny Gminy Wieliczki
Dorota Szusta – Radny Gminy Wieliczki