EMISJA OBLIGACJI

Całość dokumentacji związanej z emisją obligacji  można pobrać poniżej:

Gmina Wieliczki - Konkurs ofert Agent Emisji

Gmina Wieliczki - Pakiet informacyjny

Kredyty

Opinia obligacje