WÓJT GMINY INFORMUJE – ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW

WÓJT GMINY INFORMUJE – ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW .

W związku z zapytaniami mieszkańców gminy o przyczyny zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów w miesiącach jesienno-zimowych oraz wiosennych uprzejmie informuję, że spowodowane jest to decyzją Rady Gminy oraz Wójta o nie wprowadzaniu podwyżek opłat dla mieszkańców za odbiór śmieci .

Jak wcześniej informowałem, jesienią 2015 roku dwukrotnie ogłaszany był przetarg na odbiór śmieci z terenu gminy w roku 2016. Zarówno pierwszy jak i drugi przetarg został przez Wójta unieważniony, ze względu na znaczne zwiększenie przez firmy uczestniczące w przetargu sumy przewidzianej przez gminę do obsługi tego zadania. Pomimo usilnych starań w dwóch przetargach nie udało się wyłonić firmy, która proponowałaby cenę zbliżoną do ceny z roku 2015. Aby zapobiec konieczności podwyżek stawek za odbiór śmieci, Rada Gminy zdecydowała się zmienić regulamin i zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów w miesiącach „chłodniejszych”, jednocześnie zachowując częstsze odbiory w miesiącach letnich. Taka decyzja spowodowała, że jedna z firm uczestniczących w trzecim przetargu zaproponowała cenę z roku 2015. W związku z tym opłaty za odbiór odpadów pozostają w wysokości z roku 2015 i nie ma potrzeby ich podwyższania.

Jednocześnie zarówno radni jak i pracownicy Urzędu Gminy odbierali częste sygnały od mieszkańców, że nie ma potrzeby (szczególnie w wiejskiej zabudowie zagrodowej) tak częstego odbioru odpadów. Zmniejszenie częstotliwości odbioru śmieci w miesiącach zimowych to praktyka sprawdzona i stosowana w wielu innych gminach.

 

Jarosław Kuczyński

Wójt Gminy Wieliczki