KOMUNIKAT – odbiór odpadów

KOMUNIKAT

HarmonogramUrząd Gminy w Wieliczkach, informuje, iż od dnia 01 sierpnia 2014r. firma MPO Białystok nie będzie dostarczać worków dla osób z terenu gminy Wieliczki, którzy zadeklarowali opcję segregacji odpadów komunalnych. Worki nie będą również dostarczane dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali odpady zmieszane.

W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości segregujący i ten który oddaje odpady w formie zmieszanej zobowiązany zostaje do zaopatrzenia się we własnym zakresie w worki lub kosze na śmieci i odpowiednie ich opisanie, zgodnie z ich zawartością np. w worku opisanym przez właściciela suche mają być śmieci suche, w worku opisanym mokre mają być śmieci mokre, a w workach opisanych zmieszane mają być śmieci zmieszane.

Każdy pojemnik lub worek należy opisać zgodnie z przekazywaną frakcją „mokra”, „sucha”, „zmieszane”. Brak podpisu skutkować będzie nieodebraniem odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie.