Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że projekt Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wieliczkach, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu: http://wieliczki.bipgmina.pl oraz jako załącznik do niniejszej informacji.

Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać, nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na wyżej wymienionej stronie BIP, osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wieliczki.pl lub tradycyjnej. Wszelkie sugestie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

Załączniki