Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Gmina Wieliczki pozyskała dotację (do kwoty 20 000 zł) na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Wieliczki”.

Iinformujemy, że realizacja zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Wieliczki” jest dotowana na podstawie umowy NR 00398/17/13062/OP-PO/D z dnia 25.08.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczających 2 000 zł za 1 ha obszaru,  z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego.