WODA ZDATNA DO PICIA

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie 

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
I DO CELÓW GOSPODARCZYCH