Sprzątanie brzegu jeziora

W piątek, 14 lipca mieszkańcy Wieliczek oraz druhowie z jednostki OSP w Wieliczkach spotkali się na plaży przy jeziorze Olecko Małe. Nie po to jednak aby się opalać, ale by uporządkować brzeg jeziora, plażę i rejon pola namiotowego.

Na problem z tym, że brzeg jeziora zarastany jest przez dziko rosnące krzewy, pokrzywy i inne chwasty zwrócili uwagę druhowie Mariusz i Łukasz Iber. Podkreślili również, że nie tylko brzeg jeziora, ale także plaża, mimo nawiezienia przed kilku laty piasku, zarastają trawą i chwastami, utrudniając wypoczynek plażowiczom. Pomysł uporządkowania terenu podchwyciła Rada Sołecka Wieliczek i w budżecie na 2017 rok zaplanowano zorganizowanie imprezy integracyjnej dla strażaków i mieszkańców, poprzedzonej wcześniej wspólnym sprzątaniem.

Organizacji przedsięwzięcia podjęły się sołtys Wieliczek Marianna Wieliczko oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP Renata Andrzejewska. Sprzęt mechaniczny potrzebny do realizacji zadania udostępnili: jednostka OSP Wieliczki, Urząd Gminy Wieliczki oraz druh Mariusz Iber, natomiast narzędzia przynosili uczestnicy indywidualnie. Sołtys Wieliczek M. Wieliczko stwierdziła, że strażacy i mieszkańcy wykonali bardzo dobrą pracę nie tylko dla własnej wygody, ale również dla wizerunku wsi. Obszar plaży, pola namiotowego oraz przyległego stadionu jest bowiem wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców, ale również przez turystów, organizowane są tutaj różne imprezy sportowe i kulturalne. Dość powiedzieć, że na wysprzątanym terenie następnego dnia (tzn. w sobotę)  odbyły się trzy imprezy: festyn rodzinno-sportowy, zawody wędkarskie oraz pokaz sprzętu wojskowego jednostek NATO stacjonujących w Polsce.

W sprzątaniu uczestniczyło około trzydziestu osób, w tym między innymi: prezes Jednostki OSP Wieliczki Marian Korzecki, Prezes ZG OSP Wieliczki Renata Andrzejewska,  sołtys Wieliczek Marianna Wieliczko, radna  gminy Dorota Szusta, członek ZG OSP Adam Ceckowski. Wykonano następujące prace: wycięto dziko rosnące krzewy, wykonano pielęgnacyjne cięcie gałęzi, wykoszono trawę i chwasty, zabronowano piasek na plaży. Ponadto zebrano śmieci na sprzątanym terenie: butelki, puszki, opakowania plastikowe, połamane gałęzie leżące w wodzie. W sumie wywieziono trzy przyczepy śmieci, chwastów, krzewów oraz gałęzi.

Prezes ZG OSP Wieliczki Renata Andrzejewska podkreśliła, że głównym zadaniem strażaków jest chronienie przed żywiołem ognia, jednak druhowie również uczestniczą w życiu społecznym i chętnie wykonują inne zadania na rzecz społeczności lokalnej. Na przykład w tym roku m. in. zabezpieczali trasę procesji w czasie święta Bożego Ciała, trasę Rajdu Polski na OS Wieliczki, ochraniali teren podczas Dnia Rodziny oraz  Dnia Wiatraka.

Po uporządkowaniu terenu strażacy i mieszkańcy  spotkali się na polu namiotowym, przy poczęstunku złożonym z pieczonej kiełbasy i bigosu. Dzielono się przy tym wrażeniami ze wspólnej pracy, a konkluzja była taka, że takie sprzątanie trzeba robić systematycznie, przynajmniej raz do roku.

Kronikarz jednostki OSP Wieliczki Piotr Andrzejewski