Senior świadomym konsumentem

Serdecznie zapraszamy na warsztaty nt. praw konsumenta, które odbędą się 21 czerwca 2017r. (środa) o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej od 3 kwietnia 2017 r. realizuje projekt „Senior świadomym konsumentem”, finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a przeznaczony dla seniorów powiatu oleckiego jako osób najbardziej narażonych na antykonsumenckie praktyki oraz potrzebujące wsparcia instytucjonalnego.

Cele projektu są następujące:

  • upowszechnienie wiedzy o prawach konsumenta oraz możliwości skorzystania ze wsparcia instytucjonalnego poprzez przygotowanie i dystrybucję ulotek informacyjnych nt. praw konsumenta w formie papierowej i elektronicznej na terenie powiatu oleckiego w roku 2017.
  • podniesienie wiedzy o prawach konsumenta i ich znaczeniu dla budowy społeczeństwa obywatelskiego wśród uczestników projektu w terminie do końca lipca 2017 r., poprzez przeprowadzenie warsztatów o tej tematyce w: Olecku, gminie Kowale Oleckie, gminie Świętajno i gminie Wieliczki.

 

Więcej informacji o projekcie mogą Państwo uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku ul. Wojska Polskiego 13, tel./fax. 87 520 21 59.