„Wielczanie” w Filipowie

9 kwietnia zespół Wielczanie wziął udział  w Koncercie Pieśni Wielkopostnej, który zorganizował  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie.