DZIEŃ SOŁTYSA

Drogie Panie i Panowie Sołtysi gminy Wieliczki!

Znając wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju Sołectw, a także widoczne efekty tych działań, życzę Wam w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy w Wieliczkach wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw społeczności lokalnej.

Jako Wójt Gminy Wieliczki, składam wszystkim Sołtyskom i Sołtysom gorące podziękowania za wielki wkład pracy i Wasze wzorowe zaangażowanie na rzecz rozwoju swojego środowiska.

Życzę dalszej pełnej zrozumienia współpracy  z mieszkańcami i władzami gminy, zadowolenia z osiągania celów, radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Wójt Gminy Wieliczki, Jarosław Kuczyński

Sołtys już w średniowieczu postawiony był na czele wsi. Od 1990 roku w Polsce sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa – jednostki pomocniczej gminy. Pełni niełatwą i odpowiedzialną rolę reprezentanta mieszkańców swojej wsi w kontaktach z instytucjami administracji publicznej. Praca Sołtysa ma charakter wyjątkowy. Jest on reprezentantem władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, gospodarzem i opiekunem wsi, który najlepiej zna potrzeby i problemy swego środowiska. Od aktywności Sołtysów w dużej mierze zależy rozwój wsi i poprawa jakości życia jej mieszkańców. Swoje obowiązki Sołtysi sprawują bez wyznaczonych godzin pracy, bez pensji i biurka, za to z ogromnym zaangażowaniem społecznym.

Sołtysi Gminy Wieliczki wybrani na kadencję 2015-2018:

 • Cimochy – Augustyn Borkowski
 • Cimoszki – Antoni Komorowski
 • Gąsiorówko – Krystyna Borysiuk
 • Godziejewo – Jan Cieślukowski
 • Guty – Zygmunt Kalinowski
 • Jelitki – Tomasz Paulako
 • Kleszczewo – Katarzyna Bokunewicz
 • Krupin – Andrzej Jasiński
 • Małe Olecko – Danuta Korszun
 • Markowskie – Krystyna Putra
 • Niedźwiedzkie – Jan Grabowski
 • Nory – Mirosław Kciuk
 • Nowe Raczki – Wacław Waszkiewicz
 • Puchówka – Marzena Suchocka
 • Rynie – Wiesław Domel
 • Sobole – Piotr Galicki
 • Szeszki – Czesław Leyk
 • Urbanki – Andrzej Sadłowski
 • Wieliczki – Wieliczko Marianna
 • Wilkasy – Cezary Przekop
 • Wojnasy – Jacek Drobiszewski