NABÓR NA ZAJĘCIA WĘDKARSKIE W GOK WIELICZKI

Wójt Gminy Wieliczki i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach informują o rozpoczęciu naboru kandydatów na uczestników zajęć wędkarskich które odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach.

Podstawowym celem prowadzonych w ramach Ośrodka zajęć będzie nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej:

  1. a) przepisy prawne obowiązujące w PZW, zasady amatorskiego połowu ryb,
  2. b) podstawy ekologii i etyki wędkarskiej, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą,
  3. c) metody i techniki amatorskiego połowu ryb – zajęcia teoretyczne,

Blok zajęć teoretycznych zakończony będzie przeprowadzeniem olimpiady wiedzy  z cennymi nagrodami.

  1. d) metody i techniki amatorskiego połowu ryb – zajęcia praktyczne nad wodą /połowy
    z brzegu oraz z łodzi/, w tym zawody wędkarskie organizowane dla uczestników zajęć oraz udział w zawodach wędkarskich ogólnodostępnych.

Kandydatem na uczestnika zajęć mogą być:

– młodzież (dziewczynki i chłopcy) wyłącznie zamieszkała na terenie gminy Wieliczki;

– dorośli zamieszkujący teren gminy Wieliczki.

 

W przypadku młodzieży warunkiem zakwalifikowania jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach.

Z kandydatami na uczestników oraz ich rodzicami zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, na spotkaniu tym zostaną omówione podstawowe zasady prowadzenia zajęć oraz podpisane niezbędnych  dokumentów.

Uczestnicy zajęć będą mieli  możliwość wyrobienia karty wędkarskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Wieliczkach (sekretariat).

Możliwość uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu 87-621-90-72