ROLNICY DZIĘKUJĄ ZA PLONY

23 października została odprawiona Msza św. w kościele parafialnym w Wieliczkach w intencji dziękczynnej za tegoroczne plony. Intencję zamówił  samorząd rolniczy powiatu oleckiego i Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie. Ta tradycja ma już 6 lat.

Wśród organizatorów byli: przedstawiciele Rady Powiatowej Izby Rolniczej: Ewa Suchocka-Pietrewicz, Grzegorz Wróblewski, Bogdan Zieliński – członek rady Powiatowej Izby Rolniczej,  Mirosław Borowski – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych  i zarazem Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Obecny był Andrzej Steckiewicz – Prezes Warm.-Maz.  Związku Hodowców Bydła Mlecznego  i Członek Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka.

W ławach zabytkowego wieliczkowskiego kościoła zasiedli również:  Wójt Gminy Jarosław Kuczyński, Zdzisław Kamiński – z-ca Dyr. WMODR,  Kierownik biura powiatowego ARMiR, kierownik Placówki Terenowej KRUS, Agnieszka Ćwirko – wiceprezes OSM Olecko, Przewodniczący Rady Nadzorczej OSM – Antoni Witkowski oraz  przedstawiciel  związku pszczelarzy z Olecka.

Uroczystą celebrę uświetniły poczty sztandarowe – Powiatowej Izby Rolniczej , Związku Hodowców Bydła i OSP Wieliczki. Poruszające kazanie wygłosił ks.prał. Stanisław Tabaka, a ksiądz Antoni Sawicki ugościł w kościele parafialnym. Licznie przybyli rolnicy i hodowcy z powiatu oleckiego.