Category Archives: OGŁOSZENIA

Nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych – „EWA plus”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”.

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

KWIAT KOBIECOŚCI – kampania społeczna

Kampania społeczna pn. „Wpadnij na przegląd do ginekologa”

W dniach 8-13 marca 2017 roku na terenie Powiatu Oleckiego realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Piękna bo zdrowa”. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat Kobiecości”.

ZWROT AKCYZY PRODUCENTOM ROLNYM W 2017 ROKU

Rada Ministrów, w dniu 21 listopada 2016 r. przyjęła stawkę zwrotu w 2017 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1,00 zł na litr oleju.

Powyższa stawka umożliwi zwrot w 2017 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

USUWANIE AZBESTU – OSTATNI ROK DOFINANSOWANIA

2017 to ostatni rok, kiedy możesz bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego! Skorzystaj z programu dotacyjnego „Azbest”, który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

UWAGA NA DOPALACZE

W związku z trwającymi feriami zimowymi oraz doniesieniami odnośnie zatruć dopalaczami napływającymi z całej Polski, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku apeluje do mieszkańców o ostrożność i nieuleganie modzie przyjmowania dopalaczy.

Nowe narkotyki tj. dopalacze – to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Skład tych substancji zazwyczaj jest dlatego też ratowanie zatrutego przez nie człowieka jest bardzo trudne. Dopalacze nawet w niewielkich dawkach działają na układ nerwowy, dlatego łatwo je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji zdrowia psychicznego i fizycznego, a nawet do śmierci. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany.

·        Ogólnopolska infolinia o dopalaczach GIS – 800 060 800
·        Antynarkotykowa Poradnia Internetowa – www.narkomania.org.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY Z NAGRODAMI

Zapraszamy uczniów Szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczki do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zimowa Fotografia”. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach:

  • Zimowe Miejsce (np. przyroda, krajobraz, obiekt, detal)
  • Zimowe Wydarzenie (np. aktywność, sport, sytuacja)