Category Archives: OGŁOSZENIA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE WIELICZKI

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Gminie Wieliczki.

W każdy wtorek w godzinach 11.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach uprawnione osoby mogą korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

Fotowoltaika oraz kolektory słoneczne.

UWAGA, KLESZCZE!

W Polsce terenami endemicznymi – zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe jest m.in. województwo warmińsko-mazurskie. Aktywność kleszczy rozpoczyna się w marcu lub kwietniu, kiedy gleba osiąga temperaturę 5-7°C. Optymalne warunki do życia kleszczy to obrzeża lasów mieszanych wraz z przylegającymi do nich użytkami zielonymi, polany, nadrzeczne łąki i bagna, plantacje lasów zawierających chrust i krzewy, przejścia pomiędzy lasem liściastym i iglastym.

Nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych – „EWA plus”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”.

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.

KWIAT KOBIECOŚCI – kampania społeczna

Kampania społeczna pn. „Wpadnij na przegląd do ginekologa”

W dniach 8-13 marca 2017 roku na terenie Powiatu Oleckiego realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Piękna bo zdrowa”. Inicjatorem akcji jest Fundacja „Kwiat Kobiecości”.

ZWROT AKCYZY PRODUCENTOM ROLNYM W 2017 ROKU

Rada Ministrów, w dniu 21 listopada 2016 r. przyjęła stawkę zwrotu w 2017 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1,00 zł na litr oleju.

Powyższa stawka umożliwi zwrot w 2017 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.