Category Archives: OGŁOSZENIA

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

UWAGA: WAŻNE OGŁOSZENIE!

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie  NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA przez LUDZI I DO CELÓW GOSPODARCZYCH ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, tj.: obecność bakterii grupy coli.

Strefa zaopatrzenia wodociągu Niedźwiedzkie obejmuje 11 miejscowości:

Niedźwiedzkie, Wieliczki, Wilkasy, Sobole, Małe Olecko, Nowy Młyn, Cimochy, Cimoszki, Szeszki, Starosty, Lipkowo.

Wójt Gminy

/ -/ Jarosław Kuczyński

DOŻYNKI W GMINIE WIELICZKI

EMISJA OBLIGACJI – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wieliczki działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wieliczki.

Specyfikacja, która podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert umieszczona jest na BIP Gminy Wieliczki i w zakładce Emisja obligacji u góry strony.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

FUNDUSZ USŁUG ROZWOJOWYCH – ważne dla przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!! PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 6 KWIETNIA 2017 R. DO OLECKA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

STOP POŻAROM TRAW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku informuje, że trwa ogólnopolska akcja „STOP POŻAROM TRAW”. Akcja będzie trwała w miesiącach marzec-kwiecień.