Category Archives: OGŁOSZENIA

EMISJA OBLIGACJI – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wieliczki działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wieliczki.

Specyfikacja, która podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert umieszczona jest na BIP Gminy Wieliczki i w zakładce Emisja obligacji u góry strony.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

FUNDUSZ USŁUG ROZWOJOWYCH – ważne dla przedsiębiorców

PRZEDSIĘBIORCO PODNIEŚ KOMPETENCJE SWOJE I SWOICH PRACOWNIKÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH!!! PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE 6 KWIETNIA 2017 R. DO OLECKA BY POZNAĆ SZCZEGÓŁY

Z wielką przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji.

STOP POŻAROM TRAW

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku informuje, że trwa ogólnopolska akcja “STOP POŻAROM TRAW”. Akcja będzie trwała w miesiącach marzec-kwiecień.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W GMINIE WIELICZKI

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w Gminie Wieliczki.

W każdy wtorek w godzinach 11.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Wieliczkach uprawnione osoby mogą korzystać z pomocy prawnej świadczonej przez radcę prawnego.

Fotowoltaika oraz kolektory słoneczne.

UWAGA, KLESZCZE!

W Polsce terenami endemicznymi – zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe jest m.in. województwo warmińsko-mazurskie. Aktywność kleszczy rozpoczyna się w marcu lub kwietniu, kiedy gleba osiąga temperaturę 5-7°C. Optymalne warunki do życia kleszczy to obrzeża lasów mieszanych wraz z przylegającymi do nich użytkami zielonymi, polany, nadrzeczne łąki i bagna, plantacje lasów zawierających chrust i krzewy, przejścia pomiędzy lasem liściastym i iglastym.