Category Archives: GOSPODARKA ODPADAMI

Dodatkowy termin odbioru odpadów segregowanych w grudniu 2016 r.

UWAGA: ustalono dodatkowy termin odbioru odpadów segregowanych (suche i mokre) w grudniu 2016 r.

Dotyczy: odbioru odpadów komunalnych segregowanych w miejscowościach:
Cimochy, Cimoszki, Sobole, Wilkasy, Wojnasy, Wieliczki, Niedźwiedzkie, Szeszki.
Odpady segregowane będą odbierane w dniach: 8 grudnia i 27 grudnia 2016 r.
__________________________________
Dotyczy: odbioru odpadów komunalnych segregowanych w miejscowościach:
Markowskie, Krupin, Urbanki, Rynie, Nowe Raczki, Godziejewo i Krzyżewko
Odpady segregowane będą odbierane w dniach: 9 grudnia i 28 grudnia 2016 r.
__________________________________
Harmonogram na rok 2017 jest dostępny na stronie internetowej wieliczki.pl

WÓJT GMINY INFORMUJE – ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW

WÓJT GMINY INFORMUJE – ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW .

W związku z zapytaniami mieszkańców gminy o przyczyny zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów w miesiącach jesienno-zimowych oraz wiosennych uprzejmie informuję, że spowodowane jest to decyzją Rady Gminy oraz Wójta o nie wprowadzaniu podwyżek opłat dla mieszkańców za odbiór śmieci .

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

Harmonogram.pdf

harmodp

KOMUNIKAT – odbiór odpadów

KOMUNIKAT

HarmonogramUrząd Gminy w Wieliczkach, informuje, iż od dnia 01 sierpnia 2014r. firma MPO Białystok nie będzie dostarczać worków dla osób z terenu gminy Wieliczki, którzy zadeklarowali opcję segregacji odpadów komunalnych. Worki nie będą również dostarczane dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali odpady zmieszane.

W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości segregujący i ten który oddaje odpady w formie zmieszanej zobowiązany zostaje do zaopatrzenia się we własnym zakresie w worki lub kosze na śmieci i odpowiednie ich opisanie, zgodnie z ich zawartością np. w worku opisanym przez właściciela suche mają być śmieci suche, w worku opisanym mokre mają być śmieci mokre, a w workach opisanych zmieszane mają być śmieci zmieszane.

Każdy pojemnik lub worek należy opisać zgodnie z przekazywaną frakcją „mokra”, „sucha”, „zmieszane”. Brak podpisu skutkować będzie nieodebraniem odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie.