Category Archives: PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY WIELICZKI  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Małe Olecko gm. Wieliczki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT GMINY WIELICZKI  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 80,16 m2 wraz z udziałem wynoszącym 8016/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.

Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 45 316,40 zł  Wadium – 4 500,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów       z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 96,05 m2 wraz z udziałem wynoszącym 9605/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.
Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 52 996,40 zł  Wadium – 5 300,00 zł

WIEŚCI Z GMINY WIELICZKI Biuletyn 3/2016

WIEŚCI Z GMINY WIELICZKI

Biuletyn 3/2016Nowy obraz (13)

 

W NUMERZE:

strona 3: Nowe inwestycje w Gminie Wieliczki

strona 4-5: Dożynki 2016

strona 6-7: Dzień Wiatraka 2016

strona 8: Rekordy wędkarskie

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

logo_lgdW związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się terenie każdej z gmin obszaru EGO (zgodnie z załączonym harmonogramem).

Zakresy naborów planowane na 2016r.:

1.1 Rozwój przedsiębiorczości

1.2 Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego

2.1 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2.2 Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD

2.3 Wsparcie innowacji na rzecz ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przyrodniczego

3.1 Wsparcie inicjatyw na rzecz partnerskiej współpracy społeczności lokalnej w realizacji LSR

3.2 Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców LGD

Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

W Wieliczkach spotkanie odbędzie się 19 października 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy.

Harmonogram spotkań