Category Archives: WIEŚCI SAMORZĄDOWE

REKRUTACJA DO PROJEKTU „NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE WIELICZKI”

Zachęcamy wszystkich uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Wieliczki do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

W 2017 roku w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” przeprowadzane będą szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

DZIEŃ SOŁTYSA

Drogie Panie i Panowie Sołtysi gminy Wieliczki!

Znając wielki trud i wysiłek wkładany w pracę na rzecz rozwoju Sołectw, a także widoczne efekty tych działań, życzę Wam w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy w Wieliczkach wytrwałości w rozwiązywaniu najpilniejszych spraw społeczności lokalnej.

Jako Wójt Gminy Wieliczki, składam wszystkim Sołtyskom i Sołtysom gorące podziękowania za wielki wkład pracy i Wasze wzorowe zaangażowanie na rzecz rozwoju swojego środowiska.

Życzę dalszej pełnej zrozumienia współpracy  z mieszkańcami i władzami gminy, zadowolenia z osiągania celów, radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Wójt Gminy Wieliczki, Jarosław Kuczyński

Dzień Kobiet w GOK-u

8 marca 2017 r. o godzinie 17-tej w Gminnym Ośrodku Kultury  w Wieliczkach miała miejsce miła uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Na zdjęciach poniżej fotograficzny zapis wydarzeń.

Zapraszamy Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet!

Wójt Gminy Wieliczki i  Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach zaprasza wszystkie Panie na uroczystość z okazji Dnia Kobiet – 8 marca o godzinie 17-tej.

W programie: występy artystyczne, konsultacje kosmetyczne, pomiar cukru i ciśnienia krwi, losowanie atrakcyjnych nagród, poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy!

 

Nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych – „EWA plus”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus”.

Program „EWA plus” (E-nergia, W-oda, A-tmosfera) jest kontynuacją programu „PROSUMENT”. Skierowany jest do osób fizycznych.