Category Archives: WIEŚCI SAMORZĄDOWE

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM

Wójt Gminy Wieliczki informuje o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Nowy biuletyn Wieści z Gminy Wieliczki”

W załączeniu plik biuletynu w nowej szacie graficznej i nowym formacie. W numerze mnóstwo fotoreportaży z wydarzeń wakacyjno jesiennych, artykuł o przyczynach zamknięcia wodociągu, omówienie inwestycji drogowych i wodociągowych i inne informacje.

W najbliższym czasie listonosz dostarczy biuletyn do każdego domu lub mieszkania. Zapraszamy do czytania i zgłaszania ciekawych wydarzeń: asi@wieliczki.pl

biuletyn32017

„Biała niedziela” w szpitalu w Olecku

Zdrowa rodzina, to szczęśliwa rodzina! O wiele tańsza jest profilaktyka niż leczenie.

W trosce o zdrowie mieszkańców 15 października 2017 r. szpital w Olecku organizuje „Białą Niedzielę – bezpłatne badania profilaktyczne”, tj.: badanie cytologiczne, badanie mammograficzne, pomiar ciśnienia krwi, badanie poziomu cukru, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, pomiar wagi ciała, naukę usuwania kleszcza, poradnictwo zdrowotne, oraz konsultacje z brafitterką.

Likwidacja barszczu Sosnowskiego

Gmina Wieliczki pozyskała dotację (do kwoty 20 000 zł) na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Wieliczki”.

Iinformujemy, że realizacja zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Wieliczki” jest dotowana na podstawie umowy NR 00398/17/13062/OP-PO/D z dnia 25.08.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, nieprzekraczających 2 000 zł za 1 ha obszaru,  z którego zostanie usunięty barszcz Sosnowskiego.

 

WODA ZDATNA DO PICIA

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 29.09.2017 r. woda przeznaczona do spożycia z wodociągu Niedźwiedzkie 

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
I DO CELÓW GOSPODARCZYCH

Listy gratulacyjne z okazji Dożynek

Z okazji uroczystości dożynkowych w Gminie Wieliczki na ręce Wójta napłynęły listy gratulacyjne od przedstawicieli władz państwowych. Życzenia przysłali: Senator Małgorzata Kopiczko, Wojewoda Artur Chojecki, posłowie: Jerzy Wojciech Małecki i Wojciech Kossakowski.