Category Archives: WIEŚCI SAMORZĄDOWE

KRUPIŃSKI DZIEŃ RODZINY

Sołectwo Krupin, Parafia w Szczecinkach, Urząd Gminy w Wieliczkach zapraszają na festyn rodzinny do Krupina, w niedzielę 25 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie

            Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.:

Lp. Nr działki ewid. Obręb Nr Księgi Wieczystej Pow. w ha
1. 145/1 Małe Olecko OL1C/00040322/6 0,2278

            Do wyłożonego protokołu można w terminie i miejscu wyłożenia składać uwagi i zastrzeżenia. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Wieliczki do mienia komunalnego w/w nieruchomość.

            Niniejsze ogłoszenie wraz z protokołem wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, tablicach ogłoszeń położonych w sołectwach Gminy Wieliczki oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wieliczki  wieliczki.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                             WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                                              /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.:

Lp. Nr działki ewid. Obręb Nr Księgi Wieczystej Pow. w ha
1. 105/2 Małe Olecko OL1C/00010126/3 0,1582
2. 106//2 Małe Olecko OL1C/00010126/3 0,0842
3. 107/2 Małe Olecko OL1C/00010126/3 0,0795
4. 111/2 Małe Olecko OL1C/00010126/3 0,0500
5. 113/2 Małe Olecko OL1C/00010126/3 0,1000

            Do wyłożonego protokołu można w terminie i miejscu wyłożenia składać uwagi i zastrzeżenia. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Wieliczki do mienia komunalnego w/w nieruchomości.

            Niniejsze ogłoszenie wraz z protokołem wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, tablicach ogłoszeń położonych w sołectwach Gminy Wieliczki oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wieliczki  wieliczki.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                       WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                                       /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego komunalizowanych gruntów.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że zgodnie z art. 17 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.), że w okresie  od dnia 08 czerwca 2017 r. do dnia 07 lipca 2017r., w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, ul. Lipowa 53, pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu, wyłożony jest do publicznego wglądu protokół inwentaryzacyjny komunalizowanych gruntów niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, tj.:

Lp. Nr działki ewid. Obręb Nr Księgi Wieczystej Pow. w ha
1. 3114/2 Cimochy OL1C/00044982/8 0,1410
2. 3166/2 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,4594
3. 3167/3 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,3677
4. 3168/5 Małe Olecko OL1C/00044983/5 0,4658
5. 3235/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2512
6. 3235/4 Puchówka OL1C/00044980/4 0,7117
7. 3236/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2132
8. 3237/2 Puchówka OL1C/00044980/4 0,0247
9. 3247/3 Puchówka OL1C/00044980/4 0,6934
10. 3251/4 Puchówka OL1C/00044980/4 0,2508
11. 3252/2 Puchówka OL1C/00044980/4 0,6816
12. 3253/7 Puchówka OL1C/00044980/4 0,1939
13. 3253/5 Puchówka OL1C/00044980/4 0,3061
14. 3254/6 Puchówka OL1C/00044980/4 0,3662
15. 3195/3 Szeszki OL1C/00044981/1 0,4322

            Do wyłożonego protokołu można w terminie i miejscu wyłożenia składać uwagi i zastrzeżenia. Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu jako załącznik do wniosku o przekazanie Gminie Wieliczki do mienia komunalnego w/w nieruchomości.

            Niniejsze ogłoszenie wraz z protokołem wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach, tablicach ogłoszeń położonych w sołectwach Gminy Wieliczki oraz zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wieliczki  wieliczki.pl, a także  w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                               WÓJT GMINY WIELICZKI

                                                                                            /-/ Jarosław Wiesław Kuczyński

Senior świadomym konsumentem

Serdecznie zapraszamy na warsztaty nt. praw konsumenta, które odbędą się 21 czerwca 2017r. (środa) o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach.

DZIEŃ WIATRAKA – 3 CZERWCA 2017

Dzień Wiatraka 03.06.2017r.

MIEJSCE: Stadion nad jeziorem w Wieliczkach

14:00- 15:00 – Zawody sportowe dla dzieci

15:00-16:00 – Występy młodych artystów

Występ dziecięcej grupy tanecznej

Występ mażoretek – grupa Lilt z Raczek

15:00- 17:00 – Animacje dla dzieci- grupa Anima Kids

15:45-16:15 – Poczęstunek

16:00- 16:10 – Oficjalne rozpoczęcie imprezy

16:10- 18:00 – Turniej Rycerski ( pokaz walk rycerskich, tańce średniowieczne i inne atrakcje)

18:00-19:00 – Występ zespołu Bagdad Cafe

19:00-20:30 – Występ zespołu Nocny Patrol

20:30-21:30– Występ zespołu Pasjon

21:30- 23:00 – Dyskoteka

Dodatkowe atrakcje:

Konkursy dla dzieci i dorosłych, urządzenia rekreacyjne dla dzieci. Bezpłatny poczęstunek i darmowe lody. Punkt Medyczny, nieodpłatny pomiar cukru i ciśnienia.

Zapraszamy, będzie świetna zabawa dla osób w każdym wieku.