OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie wsi Małe Olecko gm. Wieliczki

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów       z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 80,16 m2 wraz z udziałem wynoszącym 8016/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.

Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 45 316,40 zł  Wadium – 4 500,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów       z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490), a także art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 – lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 96,05 m2 wraz z udziałem wynoszącym 9605/47821 w  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 227/1 o pow. 1,1285 ha oraz częściach wspólnych budynku położonego w obrębie wsi Cimochy gm. Wieliczki. Nieruchomość gruntowa ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1C/00041954/2.
Cena wywoławcza zbywanych nieruchomości – 52 996,40 zł  Wadium – 5 300,00 zł

WIEŚCI Z GMINY WIELICZKI Biuletyn 3/2016

WIEŚCI Z GMINY WIELICZKI

Biuletyn 3/2016Nowy obraz (13)

 

W NUMERZE:

strona 3: Nowe inwestycje w Gminie Wieliczki

strona 4-5: Dożynki 2016

strona 6-7: Dzień Wiatraka 2016

strona 8: Rekordy wędkarskie

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

logo_lgdW związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy potencjalnych beneficjentów na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się terenie każdej z gmin obszaru EGO (zgodnie z załączonym harmonogramem).

Zakresy naborów planowane na 2016r.:

1.1 Rozwój przedsiębiorczości

1.2 Rozwój przetwórstwa i wsparcie produktu lokalnego

2.1 Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2.2 Udostępnianie infrastruktury lokalnej, kulturalnej wraz z zachowaniem obiektów dziedzictwa lokalnego LGD

2.3 Wsparcie innowacji na rzecz ochrony przyrody i zachowania dziedzictwa przyrodniczego

3.1 Wsparcie inicjatyw na rzecz partnerskiej współpracy społeczności lokalnej w realizacji LSR

3.2 Rozwój kompetencji zawodowych i społecznych mieszkańców LGD

Potencjalni beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in. przedsiębiorcy, JST, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe)

W Wieliczkach spotkanie odbędzie się 19 października 2016 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy.

Harmonogram spotkań

WÓJT GMINY WIELICZKI SERDECZNIE ZAPRASZA NA ŚWIĘTO PLONÓW 2016

WÓJT GMINY WIELICZKI SERDECZNIE ZAPRASZA NA ŚWIĘTO PLONÓW 2016

plakat_dozynki_2016Wójt Gminy Wieliczki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Wieliczki na Międzygminne Dożynki 2016, które odbędą się 18 września na Placu Wolności w Olecku

PROGRAM ŚWIĘTA PLONÓW 2016

10.00-11.00 – uroczysta Msza św., Kościół p.w. NMP Królowej Polski

11.00-11.30 – korowód wokół Placu Wolności

11.30-12.00 – uroczyste otwarcie Święta Plonów
– Agapa (dzielenie się chlebem z tegorocznych plonów)
– wręczenie odznak „Zasłużony dla rolnictwa”

12.00-15:00 – występy zespołów:
– 12:00 – MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA, Olecko
– 12:30 – WIELCZANKI, Wieliczki
– 12:45 – SEDRANIANKI, Sedranki
– 13:00 – POKOLENIE, Świętajno
– 13:30 – GOZDAWA, Raczki
– 14:00 – KAPRYS, Sztabin
– 14:30 – OLECKIE ECHO, Olecko

15:00 – rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych, przyznanie nagród

15:15 – występ zespołu KEYS

16:30 – występ zespołu HYBRYDY

DODATKOWE ARTAKCJE

– stoiska z jadłem chłopskim
– degustacja potraw regionalnych
– park rozrywki dla dzieci
– stoiska promocyjne firm i organizacji działających w obszarze rolnictwa

ORGANIZATORZY:

Gmina Olecko
Powiat Olecki
Gmina Wieliczki
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

UWAGA KONKURS!

plakat-od pola do stołuWarmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podczas Święta Plonów – Olecko 2016 w dniu 18 września 2016r. organizuje konkurs wiedzy promujący bezpieczeństwo żywności pn. „Od pola do stołu”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w sali kina „Mazur” o godz. 12.30.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odbędzie się o godz. 15.00 na scenie.

Informacje można uzyskać na stoisku doradczym W-MODR.

Zgłoszonych uczestników zapraszamy do sali kina o godz.12.30

Podsumowania konkursu „Od pola do stołu” dokonają organizatorzy z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nagrody wręczą Zdzisław Kamiński – Zastępca Dyrektora W-MODR oraz Edward Adamczyk – przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Organizator konkursu: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Oddział Olecko, ul. Kolejowa 31, tel. 520 30 31, 520 22 17 Grażyna Kuczyńska – tel. 697 632 452

Więcej informacji , regulamin, karta zgłoszenia pod adresem:

http://www.w-modr.pl/index.php?id=19&nid=689&l=pl&idn=30&lid=1

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

logoSpotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.

Informujemy, iż w dniu 04.08.2016r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej biura LGD „Lider w EGO” (Olecko, Plac Wolności 2) odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji. Projekt zmian w załączniku. Zapraszamy.

Załącznik.doc

Wieści z Gminy Wieliczki Nr 2/2016

(48)W NUMERZE:

strona 2: Program Rodzina 500+

strona3: Realizacja Funduszu Sołeckiego

strona 4–5: PZM Rajd Polski

strona 6: Nowy Zarząd OSP

strona 7: Wędkarskie zmagania

strona 8: Dzień Dziecka

 

Dzień Wiatraka 2016 sobota 9 lipca

 

dzwiatraka16

Broszura informacyjna dla rolników

V Gminne Zawody Wędkarskie 19 czerwca

zawody wedkarskie

Festyn Rodzinny w Wieliczkach 19 czerwca

aktywność dla każdego

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

Harmonogram.pdf

harmodp