NOWOROCZNO-KARNAWAŁOWE SPOTKANIE SENIORÓW

fil1NOWOROCZNO-KARNAWAŁOWE    SPOTKANIE SENIORÓW

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie

szkolenie

Gmina Wieliczki

zaprasza do bezpłatnego udziału w szkoleniu

które odbędzie się w dniu 4 luty 2015r. w godz. 13-17 (z przerwami na kawę)

w Urzędzie Gminy Wieliczki ul. Lipowa 53 w Wieliczkach

„Multimedialny Przewodnik po Gminie Wieliczki”

Tematyka szkolenia:

  • prezentacja Multimedialnego Przewodnika po Gminie Wieliczki, nauka korzystania z niego i wykorzystania do promocji gminy,
  • zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
  • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (dofinansowań unijnych),
  • ekologia i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Podczas szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań oraz omówienie przez wykładowcę wskazanego zagadnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do pracownika urzędu gminy pokój nr 5 – pana Marka Kowalewskiego lub kontakt telefoniczny pod nr: 87 621 90 67, bądź e–mailowy: marek.kowalewski@interia.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W zgłoszeniu mailowym proszę podać: imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt. „Wzrost atrakcyjności obszaru Gminy Wieliczki oraz LGD, dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału turystycznego i społeczno-gospodarczego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy informacyjnej w postaci Multimedialnego Przewodnika.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Osi 4 LEADER.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Święto Babci i Dziadka

Z okazji zbliżającego się Święta Babci i Dziadka
pragniemy Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia szczęścia oraz pomyślności.

Niech Państwa zaangażowanie w wychowywanie wnucząt owocuje ich mądrością oraz rozwijaniem w nich pasji do poznawania świata.

Wójt Gminy Wieliczki Jarosław Kuczyński   Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Borawski

dzien_babci_i_dziadka

Usuń azbest ze swego otoczenia – nabór wniosków na 2015 rok

azbest2-198163

KOMUNIKAT

 

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs, którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego obciąża właściciela nieruchomości).

         W związku z powyższym informuję, że do 27 lutego 2015 r.  można składać wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, lokalizację budynku, wielkość pokrycia dachowego.

         Zgłoszenia przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wieliczkach  ul. Lipowa 53, pokój nr 5, tel. 87 621 90 77.

 Wójt Gminy

/ – / Jarosław Wiesław Kuczyński

 

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

suche

Urząd Gminy w Wieliczkach uprzejmie informuje, że firma
MPO Sp. z o.o. zlokalizowana w Białymstoku
przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 odbierając odpady komunalne od mieszkańców, którzy zdeklarowali segregację odpadów będzie zostawiać worki na odpady.

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję do
godz. 6:00 w dniu odbioru odpadów . Każdy pojemnik lub worek należy opisać zgodnie z przekazywaną frakcją „mokra”, „sucha”, Brak podpisu skutkować będzie nieodebraniem odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie.

 

Odpady nie będą odbierane od posesji w przypadku gdy:
* zawartość worka lub pojemnika będzie niezgodna z jego przeznaczeniem,

* worki zostaną wystawione niezgodnie z terminarzem wywozu odpadów.

 
Do odpadów „suchych” zalicza się resztę odpadów pozostałych po wydzieleniu odpadów ulegających biodegradacji:

makulatura gazetowa, papier, karton, pampersy, wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne, opakowania, wielomateriałowe „tetrapack”, opakowania z metali żelaznych, opakowania z metali nieżelaznych, różne opakowania,tekstylia, odpady szklane  pozostałe odpady z gospodarstw domowych, oprócz odpadów NIEBEZPIECZNYCH

 

Odpady mokre to odpady organiczne, które trafiać będą na kompostownię.
Do pojemnika na odpady mokre wrzucać będziemy:

odpady kuchenne, resztki i obierki z owoców i warzyw, skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, ziemia po kwiatach,

trociny, drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku), zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, mokry papier lub karton (karton i papier bez dodatków innych materiałów np. folii), pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni), inne odpady nadające sie do kompostowania, czyli biodegradowalne.