„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

Nowy-1Spotkanie informacyjne

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych,
w szczególności przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”.

Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z możliwościami pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy w formie preferencyjnych pożyczek oraz zasady udzielania poręczeń dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 Spotkanie odbędzie się w terminie 28.11.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy
ul. Parkowej 12
w godz. 11.00 – 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku.
Tel. 87 7341109/10, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pldo dnia 26 listopada 2014 r. Pobierz FORMULARZ doc
  2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Zapraszamy !

XXI Ogólnopolski Konkurs kronik OSP. Kronika Jednostki OSP Wieliczki wśród najlepszych w kraju

 

SONY DSCKronika Jednostki OSP Wieliczki wśród najlepszych w kraju.

Bogate tradycje ruchu strażackiego, jego wielokierunkowa działalność w różnych dziedzinach życia społecznego, aktywizowanie lokalnych społeczności nie znalazły dotychczas stosownych opracowań historycznych. W bieżącej działalności OSP i oddziałów związku OSP RP ważną rolę odgrywają kronikarze- opisujący działalność OSP i społeczną aktywność środowisk, w których działają. Z myślą o nich proponowany jest Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP.

Na terenie naszego kraju działa ponad 16 tys. jednostek OSP, które zrzeszają blisko 700 tys. członków. Wiele jednostek prowadzi kroniki dokumentujące ich działalność, niektóre sięgają początków ubiegłego wieku. W tegorocznej edycji konkursu doceniono opracowanie 101 kronik, w tym 3 z województwa warmińsko-mazurskiego. Komisja w składzie Grzegorz Matczyński- ZOW ZOSP RP w Olsztynie- przewodniczący komisji,    Władysław M. Świeczkowski- Przewodniczący Komisji Historycznej ZOW ZOSP RP w Olsztynie, Magdalena Marczuk- ZOW ZOS RP Olsztyn przeprowadziła ocenę kronik w dniu 29 lipca br.

Klasyfikując kroniki zespół brał pod uwagę kryteria i zasady oceny kronik zgodne z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Kronik przyjętego uchwałą ZG ZOSP 113/16/2009 23 października 2009: koncepcję kroniki i zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych, autentyczność, obiektywizm zapisów, poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstu, poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego. W wyniku oceny komisja ustaliła kolejność miejsc i wyróżnień:

kronika wzorowa: OSP Tylice,

kroniki wyróżniające: OSP Wieliczki, OSP Żytkiejmy.

Kronika OSP Wieliczki powstała w 2006 roku, kiedy kronikarzem i członkiem zarządu jednostki został druh Piotr Andrzejewski.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców

Informujemy, iż w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”.

obraz

O dotacje unijne dla firm mogą ubiegać się:

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

 

Termin składania wniosków:  od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. (30 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków.

PEŁNA INFORMACJA – PDF

PEŁNA INFORMACJA – docx

 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 – zasady przyznawania

INFORMACJAINFORMACJA

W dniu 20.10.2014r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbędzie się szkolenie na temat: „PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 – zasady przyznawania”

Wieści z Gminy Wieliczki-Biuletyn 3/2014

biuletyn3Wieści z Gminy Wieliczki-Biuletyn 3/2014
W numerze:

  Inwestycje kadencji 2011-2014
Integracja w Cimochach, Norach
Zawody wędkarskie
Dożynki w Wieliczkach – reportaż

Pobierz Biuletyn 3/2014