Przetarg ustny nieogranicznony na nieruchomości w Cimochach, Wieliczkach i Wojnasach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIELICZKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

DOŻYNKI ROLNICZE WIELICZKI, 28 września 2014 r.

PLAKAT2DOŻYNKI ROLNICZE WIELICZKI, 28 września 2014 r. rozpoczęcie o godz. 11.30

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIANIA ŚWIETLIC KOMITETOM WYBORCZYM

Wójt Gminy Wieliczki informuje, że świetlice wiejskie usytuowane na terenie Gminy Wieliczki, będą udostępniane nieodpłatnie komitetom wyborczym na organizację spotkań z wyborcami podczas prowadzonej kampanii wyborczej przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wójt Gminy
/ – / Jarosław Wiesław Kuczyński

Dzień Wiatraka w Wieliczkach

plakat 2014

ZDJĘCIA Z FESTYNU GMINNEGO – DZIEŃ WIATRAKA 2014

Piknik wołowy w Olecku

Piknik wołowy