Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

pierwsza

Informacje w  związku z realizacją przez „Olmedica” w Olecku Sp zoo szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu „program dla zdrowia, pogody ducha i długich lat życia mieszkańców powiatu oleckiego”.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń – doc

Formularz zgłoszeniowy – doc

Karta zgłoszenia grupowego na szkolenie -1 – doc

 

Nowy wodociąg – apel do mieszkańców

W obrębie miejscowości Wieliczki rozpoczyna się  inwestycja polegająca na przebudowie gminnej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w celu jej usprawnienia i odnowienia. Nowy wodociąg zastąpi istniejące rury azbestowo – cementowe.

Wieści z Gminy Wieliczki

 Biuletyn 1/2015

Wielkanoc 2015W numerze:

 

Akcja szczepienia lisów wolnożyjących

Nowy obrazPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku informuje, że w dniach 16-21 kwietnia 2015 r. na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

 

WÓJT   GMINY WIELICZKI

działając na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. , poz.1118 z późn.zm.) i Programu Współpracy Gminy Wieliczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/10/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014r.

 ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.