Woda powierzchniowa z Jeziora Olecko Małe nadaje się do kąpieli

p1010924Woda powierzchniowa z Jeziora Olecko Małe w badanych próbkach pod względem wymagań mikrobiologicznych i wizualnej oceny jakości wody odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011 r. Nr 86, poz.478).

Biuletyn 2/2014

biuletyn22014

Wieści z Gminy Wieliczki-Biuletyn 2/2014.
W numerze:

  • OSP Markowskie
  • Zasłużeni dla Gminy Wieliczki
  • Historyczna peregrynacja
  • Lotos 71. Rajd Polski
  • Dzień Rodziny

Pobierz Biuletyn 2/2014

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

HarmonogramUrząd Gminy w Wieliczkach, informuje, iż od dnia 01 sierpnia 2014r. firma MPO Białystok nie będzie dostarczać worków dla osób z terenu gminy Wieliczki, którzy zadeklarowali opcję segregacji odpadów komunalnych. Worki nie będą również dostarczane dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali odpady zmieszane.

W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości segregujący i ten który oddaje odpady w formie zmieszanej zobowiązany zostaje do zaopatrzenia się we własnym zakresie w worki lub kosze na śmieci i odpowiednie ich opisanie, zgodnie z ich zawartością np. w worku opisanym przez właściciela suche mają być śmieci suche, w worku opisanym mokre mają być śmieci mokre, a w workach opisanych zmieszane mają być śmieci zmieszane.

Każdy pojemnik lub worek należy opisać zgodnie z przekazywaną frakcją „mokra”, „sucha”, „zmieszane”. Brak podpisu skutkować będzie nieodebraniem odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie.

Pólkolonie – Lato z tygryskiem Hodori 2014

indeks

Infrastruktura

Na terenie gminy funkcjonują: jedno gimnazjum, dwie szkoły podstawowe, jedno przedszkole. W 2001r. został oddany do użytku budynek Gimnazjum w Wieliczkach i sala gimnastyczna (30m x 18m) z odpowiednim zapleczem socjalnym – przebieralnie, natryski, magazynki na sprzęt. W budynku gimnazjum mieści się 8 sal dydaktycznych, w tym pracownia komputerowa.
Poziom zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę z wodociągu jest na poziomie 99%.