SiteLock

Weź udział w konkursie fotograficznym ZIMOWA FOTOGRAFIA więcej »

Jasełka i koncert kolęd 6 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury. więcej »

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie ASF więcej »

ZESPÓŁ SYNDROM NA KONCERCIE WOŚP więcej »

NABÓR NA ZAJĘCIA WĘDKARSKIE W GOK WIELICZKI

Wójt Gminy Wieliczki i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieliczkach informują o rozpoczęciu naboru kandydatów na uczestników zajęć wędkarskich które odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach.

Podstawowym celem prowadzonych w ramach Ośrodka zajęć będzie nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej:

  1. a) przepisy prawne obowiązujące w PZW, zasady amatorskiego połowu ryb,
  2. b) podstawy ekologii i etyki wędkarskiej, zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą,
  3. c) metody i techniki amatorskiego połowu ryb – zajęcia teoretyczne,

Blok zajęć teoretycznych zakończony będzie przeprowadzeniem olimpiady wiedzy  z cennymi nagrodami.

  1. d) metody i techniki amatorskiego połowu ryb – zajęcia praktyczne nad wodą /połowy
    z brzegu oraz z łodzi/, w tym zawody wędkarskie organizowane dla uczestników zajęć oraz udział w zawodach wędkarskich ogólnodostępnych.

Kandydatem na uczestnika zajęć mogą być:

– młodzież (dziewczynki i chłopcy) wyłącznie zamieszkała na terenie gminy Wieliczki;

– dorośli zamieszkujący teren gminy Wieliczki.

Warunkiem zakwalifikowania jest:

– w przypadku młodzieży wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach;

– w przypadku dorosłych- posiadanie karty wędkarskiej;

Z kandydatami na uczestników oraz ich rodzicami zorganizowane zostanie spotkanie organizacyjne, na spotkaniu tym zostaną omówione podstawowe zasady prowadzenia zajęć oraz podpisane niezbędnych  dokumentów.

Uczestnicy zajęć będą mieli  możliwość wyrobienia karty wędkarskiej.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05 marca 2017r. w Urzędzie Gminy w Wieliczkach (sekretariat).

Możliwość uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu 87-621-90-72

BEZPIECZNE DZIECIAKI – MIGAWKA Z DROGI

Kierowcy przejeżdżający przez Wieliczki nie mogą powstrzymać uśmiechu widząc grupę przedszkolaków ubranych w odblaskowe kamizelki,  idących parami w towarzystwie swoich opiekunek. Na widok takiej sympatycznej kolumny pewnie niejeden kierowca zdjął nogę z gazu i pomyślał o bezpieczeństwie na drodze. Warto przy tej okazji sprawdzić, czy w bagażniku naszego samochodu jest trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa dla kierowcy. Bierzmy przykład z przedszkolaków!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W CIMOCHACH

Miła rodzinna uroczystość z udziałem Babć i Dziadków miała miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cimochach. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który z łezką w oku obejrzeli Dziadkowie i Wójt Gminy Wieliczki  – Jarosław Kuczyński. Po występach był czas na pogawędkę przy herbacie i cieście. Wszyscy uczestnicy imprezy (starsi i młodsi) byli wdzięczni Organizatorom za miły i wzruszający czas spotkania.

ZWROT AKCYZY PRODUCENTOM ROLNYM W 2017 ROKU

Rada Ministrów, w dniu 21 listopada 2016 r. przyjęła stawkę zwrotu w 2017 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1,00 zł na litr oleju.

Powyższa stawka umożliwi zwrot w 2017 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych.

USUWANIE AZBESTU – OSTATNI ROK DOFINANSOWANIA

2017 to ostatni rok, kiedy możesz bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego! Skorzystaj z programu dotacyjnego „Azbest”, który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

NOWY ZNAK ZAKAZU PALENIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku informuje, że w myśl obowiązującego prawa wprowadzono zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w takim samym zakresie jak dotychczas w przypadku wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1a znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środkach transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”

Zaleca się wykorzystanie poniższego znaku w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.