SiteLock

Tradycyjne wiosenne sprzątanie w sołectwie Nory więcej »

Warsztaty Wielkanocne w Gminnym Ośrodku Kultury więcej »

Występ zespołu \\\"Wielczanie\\\" na Koncercie Pieśni Wielkopostnej w Filipowie więcej »

Informacja w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 INFORMACJA

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.)  unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłoszony w dniu 2 maja 2017 roku.

 

                                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                                               / – / Jarosław  Kuczyński

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 31 MAJA 2017 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 MAJA 2017 R.

Święto obchodzone jest od 1987 roku. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu odbywać się będą pod hasłem: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadomić i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad 8 milionów ludzi, z czego 2.5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO.

Ten dzień służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.  Akcja zwraca uwagę na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu i ma na celu propagowanie działań na rzecz redukcji konsumpcji tytoniu. Światowy Dzień Bez Tytoniu ma również na celu zachęcenie do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na całym świecie.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka!

Drodzy Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Wieliczki!

W dniu św. Floriana – Patrona Strażaków – składam Wam wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Wasza gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, nawet z narażeniem własnego życia, jest godna najwyższego szacunku i uznania.
Życzę Wam satysfakcji z pełnienia zaszczytnej funkcji strażaka oraz bezpiecznych powrotów z wszystkich akcji ratunkowych.

Wójt Gminy Wieliczki

Jarosław Kuczyński

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

WÓJT   GMINY  WIELICZKI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

BEZPIECZEŃSTWO – WAŻNA SPRAWA

Już po raz dwunasty nasze przedszkole zorganizowało powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych. W tym roku pod hasłem „Bezpieczeństwo – ważna sprawa”. W konkursie wzięło udział 16 uczestników z 10 placówek.

Zmagania dzieci z Olecka, Stożnego, Babek Oleckich, Cimoch i Wieliczek oceniało czteroosobowe jury:  Barbara Masłowska – Sekretarz Gminy  Wieliczki; Marta Ankianiec – redaktor gazety Głosu Olecko; Jolanta Motulewicz – nauczycielka języka polskiego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach oraz Insp. Andrzej Żyliński  – komendant Powiatowej Policji w Olecku.

EMISJA OBLIGACJI – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wójt Gminy Wieliczki działając na podstawie §7 uchwały Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Wieliczki.

Specyfikacja, która podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert umieszczona jest na BIP Gminy Wieliczki i w zakładce Emisja obligacji u góry strony.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.