Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Małe Olecko oraz Guty.

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Małe Olecko oraz Guty.

przetarg Guty.doc

przetarg Małe Olecko.doc

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

„Mój piękny ogród, mój piękny balkon”

bigO G Ł O S Z E N I E

Rada Sołecka sołectwa WIELICZKI uprzejmie informuje, że w ramach realizacji funduszu sołeckiego organizowany jest konkurs pod hasłem „Mój piękny ogród, mój piękny balkon”. Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są
o dokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy w Wieliczkach pokój nr 13 – osobiście lub telefonicznie nr (87) 621 90 60 w terminie do dnia 7 sierpnia 2015r.

                                                                       Sołtys

/ – / Marianna Wieliczko

Oświadczenie Jana Jakimowicza

Nowy obraz (6x)

DZIEŃ WIATRAKA 12 LIPCA – NIEDZIELA – OD GODZ. 15:00

Dodano zdjęcia z:

plakat_wieliczki_2015

Wieści z Gminy Wieliczki

Nowy obrazW NUMERZE:

strona 2: prymicja księdza z Wieliczek

strona 4: Dzień Strażaka

strona 6:  fotoreportaż z Lega Dance Cup

strona 8: Dzień Dziecka

strona 8: piknik w Cimochach

strona 10-11:

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS