Szczepienia przeciw wirusowi HPV

Szczepienia przeciw wirusowi HPV

 W 2016 roku w ramach powiatowego programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020” zostaną przeprowadzone szczepienia dziewcząt urodzonych w 2002 roku, przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6, 11, 16, 18, odpowiadającego za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.

Koszt realizacji programu w całości zostanie sfinansowany z budżetu: Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki i Gminy Świętajno.

Realizatorem programu zdrowotnego jest Olmedica Sp. z o.o. w Olecku.
Zostaną one przeprowadzane na terenie 4 gmin Powiatu Oleckiego, tj. jak najbliżej miejsca zamieszkania dziewcząt (harmonogram w załączeniu).

KOMUNIKAT

KOMUNIKATKOMUNIKAT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:

16 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich za 2016 rok

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w Biurze Powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok można pobrać także na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub wypełnić e-wniosek.

Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli na szybką jego ocenę oraz da możliwość na poprawienie ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich. Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik Biura Powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 10 czerwca 2016 r.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 10 czerwca 2016 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2016 r. do 16 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie różnych form pomocy.

Agencja przypomina, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych muszą stosować dywersyfikację upraw, a rolnicy posiadający powyżej 15 hektarów gruntów ornych dodatkowo są zobowiązani utrzymywać w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA).

Więcej informacji na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Harmonogram na kwiecień Poradni Prawno Obywatelskiej

Wieści z Gminy Wieliczki – biuletyn Nr 1/2016

Wieści z Gminy Wieliczki – biuletyn Nr 1/2016

Nowy obraz (24)

„Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”

logo_owes„Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na seminarium tematyczne pt. „Co zrobić, żeby zarobić? – narzędzia ekonomizacji środowisk wiejskich”, które odbędzie się 19 marca w Orzyszu w siedzibie LGD Mazurskie Morze przy ul. Leśnej 22. Celem spotkania będzie poszerzenie wiedzy o możliwościach podejmowania działań zarobkowych na terenach wiejskich.

Program seminarium

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Nowy obraz (22)

Podziękowanie dla sołtysów

KOMUNIKAT dot. unieszkodliwiania odpadów i wyrobów zawierających AZBEST

logo_azbestKOMUNIKAT

 Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił konkurs, którego celem jest unieszkodliwianie odpadów i wyrobów zawierających azbest. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie do 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest (koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego obciąża właściciela nieruchomości).

W związku z powyższym informuję, że do 29 lutego 2016r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

UWAGA – zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2016r.

Harmonogram.pdf

harmodp

„Piękna bo zdrowa” 2016

Nowy obraz (19)W dniach 14-20 marca 2016 roku na terenie Powiatu Oleckiego realizowana będzie ogólnopolska kampania społeczna pn. „Piękna bo zdrowa”. Organizowana pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacja prasowa

Plakat