Kampania „Biała Wstążka”

 Kampania „Biała Wstążka”

Nowy obraz

29 listopada 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach otwiera drzwi w ramach kampanii „Biała Wstążka”. Tego dnia każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów.

Działania podejmowane w ramach kampanii mają na celu wyeliminowanie różnych form przemocy wobec kobiet

Kampania „Biała Wstążka” prowadzona jest w dniach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciwkoprzemocy ze względu na płeć”, która obchodzona jest na całym świecie w dniach od 25 listopada (Międzynarodowy Dzieńna Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka).

Kampanię Białej Wstążki zainicjowała grupa mężczyzn w 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet lub dziewcząt, że nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu.

Akcja ma na celu zwiększenie świadomość społeczeństwa, że przemoc ze względu na płeć stanowi jednocześnie naruszenie praw człowieka. Działania te służą również wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet. Działania podejmowane w czasie trwania kampanii mają dotrzeć do jak największej ilości osób, które doświadczają przemocy oraz które stosują przemoc, uświadamiając im, że sytuację taką można przerwać i otrzymać wsparcie zarówno, jeśli jest się sprawcą, jak i ofiarą. Dlatego w ramach kampanii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach w sobotę 29 listopada od godziny 8.00 do 15.00 organizuje „Otwarte Drzwi”. Tego dnia każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji specjalistów.

Serdecznie zapraszamy!

SLAJD  pptm

SLAJD  pdf

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

Nowy-1Spotkanie informacyjne

„Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza wszystkich zainteresowanych,
w szczególności przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. Wsparcie unijne na rozpoczęcie oraz rozwój działalności gospodarczej”.

Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z możliwościami pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy w formie preferencyjnych pożyczek oraz zasady udzielania poręczeń dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

 Spotkanie odbędzie się w terminie 28.11.2014 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, przy
ul. Parkowej 12
w godz. 11.00 – 14.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku.
Tel. 87 7341109/10, email: lpielk@warmia.mazury.pl

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  1. dostarczenie formularza zgłoszeniowego osobiście do siedziby Punktu przy ul. Kajki 10 w Ełku lub przesłanie na adres mailowy: lpielk@warmia.mazury.pldo dnia 26 listopada 2014 r. Pobierz FORMULARZ doc
  2. potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

Zapraszamy !

XXI Ogólnopolski Konkurs kronik OSP. Kronika Jednostki OSP Wieliczki wśród najlepszych w kraju

 

SONY DSCKronika Jednostki OSP Wieliczki wśród najlepszych w kraju.

Bogate tradycje ruchu strażackiego, jego wielokierunkowa działalność w różnych dziedzinach życia społecznego, aktywizowanie lokalnych społeczności nie znalazły dotychczas stosownych opracowań historycznych. W bieżącej działalności OSP i oddziałów związku OSP RP ważną rolę odgrywają kronikarze- opisujący działalność OSP i społeczną aktywność środowisk, w których działają. Z myślą o nich proponowany jest Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP.

Nabór wniosków dla przedsiębiorców

Informujemy, iż w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”.

obraz

O dotacje unijne dla firm mogą ubiegać się:

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

 

Termin składania wniosków:  od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r. (30 dni roboczych) w godzinach 8.00 – 15.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 115 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków.

PEŁNA INFORMACJA – PDF

PEŁNA INFORMACJA – docx

 

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 – zasady przyznawania

INFORMACJAINFORMACJA

W dniu 20.10.2014r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieliczkach odbędzie się szkolenie na temat: „PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020 – zasady przyznawania”